Domowy Kościół

"Zaprawdę, powiadam wam, Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą,
To wszystkiego użyczy Im mój Ojciec, który jest w niebie.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani W imię moje, tam jestem pośród nich."
( Mt 18,19-20)

Ruch Domowego Kościoła w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej zaczął działać 17 lat temu. Pierwszym moderatorem, a zarazem założycielem kręgów rodzin był ksiądz Zbigniew Czuchra. Ruch Domowy Kościół zgodnie ze swą nazwą dąży do tego, aby małżonkowie pragnęli ukształtować swoje życie rodzinne zgodnie z objawionym przez Chrystusa planem Bożym. Jesteśmy przekonani, że tylko Chrystus może utworzyć wspólnotę. Centralnym punktem życia kręgu jest spotkanie miesięczne. Jesteśmy powołani przez Chrystusa, odpowiadamy na Jego wezwanie- jesteśmy tu "w Jego Imię". Ruch Domowy Kościół wskazał nam pomoce- zobowiązania, które mają nam ułatwić dążenie do Pana, lepsze pełnienie Jego woli przez poszczególne małżeństwa i rodziny. Zobowiązania te są naszymi drogowskazami. Ruch Domowego Kościoła w Polsce rozwija się od 1973 roku. Założyciel wszystkich Oaz ks. Prof. Franciszek Blachnicki zakładając Kręgi Rodzin skorzystał z doświadczeń międzynarodowego ruchu zwanego " Equipes Notre-Dame". I tak ruch ten łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów. Kręgi Rodzin to małe wspólnoty, które pomagają sobie w ciągłym wzrastaniu duchowym, w zjednoczeniu z Bogiem, między sobą jako małżeństwem i ze wszystkimi ludźmi. "A ponieważ małżeństwa znają swoją słabość i ograniczoność swoich sił, mimo dobrej woli, ponieważ codziennie doświadczają, jak trudno żyć po chrześcijańsku w świecie pogańskim, ponieważ wierzą w potęgę pomocy bratniej- zdecydowały utworzyć wspólnoty- kręgi". Zaprosiliśmy do naszego małżeństwa i naszej rodziny na stałe Boga. Żyjemy, będąc ciągle przekonani, że On jest z nami i pomaga nam w naszych radościach i kłopotach. Tej umiejętności zapraszania Pana Boga do naszych rodzin nauczyliśmy się w ruchu oazowym. To jest piękna szkołą życia i modlitwy. Comiesięczne spotkania w kręgu dodają nam sił, zachęcają do dalszej pracy, wskazują drogę dalszej wędrówki i pomocy w dążeniu do świętości. Obecnie działa w parafii 2 kręgi rodzin. Moderatorami są: ks. Proboszcz Józef Piela oraz ks. Piotr Szweda. Celem Oazy Rodzin jest pogłębianie wiedzy religijnej, poznawanie wymagań, jakie stawia Chrystus, aby dostosować do nich całe życie. Wysiłek ten jest dokonywany wspólnie. Chodzi nie tylko o poznanie Boga i Jego nauki, ale o spotkanie Go w słowie Bożym i na modlitwie. W kręgach pomagamy sobie wzajemnie i modlimy się wzajemnie. Umocnione obietnicą Pana, małżeństwa Domowego Kościoła starają się nie zapominać o obietnicy Chrystusa i z radością i ufnością przezwyciężają problemy i trudności w rodzinie oraz służą pomocą sobie nawzajem w pogłębianiu życia duchowego.


Domowy Kościół - droga umacniania w wierze rodzin chrześcijańskich
„Zdaje mi się, że to postanowienie ciągłego postępowania naprzód , to ciągłe zaczynanie od nowa- to postanowienie najważniejsze w życiu wewnętrznym, bo dzięki niemu Bóg może działać w naszej duszy. Wprawdzie nie tak, jak chcemy i planujemy, ale tak jak Bóg chce.
Inne postanowienia mogą być przedmiotem złudzeń, to jedno postanowienie na pewno odpowiada woli Bożej- i dzięki niemu, na gruzach naszych postanowień spełni się w nas wola Boża. To postanowienie zwycięża pokusę zniechęcenia. Tę pokusę powinien zwyciężać każdy z nas- ufny w miłosierdzie Boże. Chodzi o to, aby we wszystkich chwilach oschłości i ciemności, w niepowodzeniach, w doznaniu swej absolutnej niemocy i opuszczenia widzieć wolę Bożą. Ufać wtedy, że to jest droga, którą nas Bóg prowadzi, pojmować to jako krzyż, jako próbę, jako oczyszczenie”

Praca formacyjna w kręgach Domowego Kościoła w tym roku skupia się wokół deuterokatechumenatu.
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki już w pierwszym liście Domowego Kościoła napisał, że „rodzina chrześcijańska jest katechumenatem przez samą swoją egzystencję, przez atmosferę i styl życia w niej panujący, o ile jest to styl życia wspólnoty ewangelicznej, właśnie Domowego Kościoła Chrześcijańskie rodziny w duchu miłości i odpowiedzialności za religijne życie winny podejmować pełne miłosierdzia uczynki wobec siebie jak i najbliższych.
Takie życie wytwarza w rodzinie klimat sprzyjający katechumenatowi. Dzieci pouczone i zachęcone postawą rodziców nabierać będą już od wczesnych lat postawę ascezy, która warunkuje duchowy wzrost na każdym etapie ludzkiego życia i w każdym stanie.
Ruch Domowy Kościół działający w Archidiecezji Krakowskiej jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło- Życie zachowującą pełną autonomię.

W Archidiecezji Krakowskiej moderatorem odpowiedzialnym za duchowe dziedzictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jest ks. Bp Jak Szkodoń, któremu podlegają dwie równoległe gałęzie ruchu: wspólnoty młodzieżowe oraz Ruch Domowy Kościół.
Na spotkaniu opłatkowym zostało podkreślone, aby szczególną uwagę w tym roku formacyjnym zwracać na wypełnianie zobowiązań, które są nam dane jako drogowskazy do świętości rodziny.
Przede wszystkim ważnym elementem w naszej działalności kręgów jest uczestnictwo w rekolekcjach czy to 15 dniowych czy krótszych 3, 4 dniowych znanych „ORARAMI.” Jednocześnie mamy szukać kontaktów z młodzieżą skupioną w Ruchu Światło- Życie:
- dzielić się z młodzieżą intencjami na I-wsze piątki miesiąca,
- razem przeżywać i uczestniczyć we Mszy Św. oazowej,
- wspólnie prowadzić całonocne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego,
- wspólnie uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym w intencji dzieci nienarodzonych w Podgórzu

Zadaniem rodzin skupionych w Ruchu Domowy Kościół jest docierać do rodzin, które wyszły z Oazy Młodzieżowej i zachęcać ich do wstąpienia do Domowego Kościoła.


Msza Święta Kręgów Domowego Kościoła odbywać się będzie w każdą I- wszą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 w Kościele przy parafii M.B. Saletyńskiej.

Życzymy Wam drogie rodziny wytrwałości w realizacji postanowień i przede wszystkim nie zniechęcajcie się, lecz powtarzajcie słowa:

„Ciągle zaczynam od nowa
Choć czasem w drodze upadam
Wciąż jednak słyszę te słowa
Kochać to znaczy powstawać.”


Anna i Krzysztof Klass
Para łącznikowaWięcej na stronie na temat Ruchu:
http://www.oaza.diecezja.krakow.pl/
http://www.oaza.org.pl/diakonia/
http://www.oaza.pl/

  

 

 

 

migis studio ©2002